Yangın Tesisatı

Yangından korunma tesisatı bina içi ve bina dışı olarak iki kısımda incelenir.

Bina içi yangından korunma tesisatı
>> Boru – Hortum
>> Sprinkler (yağmurlama)
>> Kimyasal Söndürme

Sprinkler(yağmurlama) sistemleri ve kimyasal söndürücüler daha çok endüstriyel ve ticari yapılarda kullanılır. Konut tipi yapılarda ise temel yangından korunma sistemi boru-hortum tesisatıdır.

Yapı dışı yangından korunma tesisatı:
Merkezi su besleme sistemleri, yalnız içme ve kullanma suyu sağlamaya değil aynı zamandan yangından korunmaya da hizmet ederler. Nüfusu 20.000 kişiden fazla olan yerleşim yerlerinde yangından korunma, ana boruların, su depolarının ve mekanik tesisatın tasarımında önemli rol oynamaz. Çünkü yangın söndürmede kullanılacak su debisi içme ve kullanma suyu debisinin çok altındadır. Bu sebeple şebekeye yalnızca yangın hidrantları eklenir ve bu hidrantların üzerinde bulunduğu boru devresi için uygun çaplar seçilir.

Yangın hidrantları yapı dışı yangından korunma tesisatının en önemli elamanlarıdır. Yeraltı ve yerüstü yangın hidrantları olmak üzere iki gruba ayrılır. Yeraltı yangın hidrantlarının çapı 80mm ventil çapı 70mm’dir.Montajları oldukça kolay olup bağlandıkları noktalarda geçişlere engel olmazlar. Yerüstü hidrantları bağlantı ve ventil çapı 100mm değerindedir. Daha fazla kapasiteli ve hizmete her an hazırdır. Pahalı ve geçişe engel olabilirler. Yangın hidrant Aralıkları 80-100m daha geniş yerleşimlerde ise120m aralıkla döşenebilmektedir.100x100m bir alan için dakikada 1800 litre su alabilme imkânı sağlamalıdır.