Temiz Su Tesisatı

Temiz suyun kirletilmesini önleyen, kirli ve pis suların, bina dışına taşınmasını sağlayan boru tesisine Sıhhi tesisat denir. Her yapının sıhhi tesisatı, üç temel işlevi karşılamalıdır. Besin tüketimine (yemek pişirmek, içmek) yönelik ve günlük tüketimde (çamaşır yıkamak ve temizlenmek) suyun sağlanması ve konut içinde kullanılmak için dağıtılması; organik atıklar, deterjanlar, eriyikler vb., pis suyun boşaltılmasına. Bazı durumlarda, sıhhi tesisatın özel işlevleri olabilir. Bir kuyudan, kaynaktan, suyun alınması; pis suların toplandığı foseptik çukurlar ve biyolojik işlemlerle pis suların toprağın derinliklerine dağılması; içme suyunun, içilir nitelik taşıması, mekanik filtre tesisatı, tesisatın hazne, boru gibi parçaların polifosfatlar aracılığıyla, kimyasal açıdan korunması gibi…

Konut İçi Tesisat
Yapı için gerekli sıcak ve soğuk suyun temini, depolanması, ısıtılması, yumuşatılması, basınçlandırılması ve dağıtımı, sıhhi tesisat aygıt ve donanımları, pis suyun atılması, atık suyun arıtılması, yağmur suyu drenajı ve yağmurdan koruma konularını kapsar.

Sıhhi Tesisat genel olarak ; su sistemlerindeki borulara bağlı olan ekipmanlar ve atık suyun drenajına bağlı tesisat malzemelerine denir. Temiz su ihtiyacı ve atık suyun tam olarak toplanıp transferi açısından sıhhi tesisat endüstrisi her gelişmiş ekonominin temel ve değerli bir parçasıdır. Firmamızda bina sıcak – soğuk su tesisatı, sayaç kolektörü değişimi, bahçe sulama tesisatı, su depoları imalatı ve her marka sıcak su boyler satışı montajı bakımı hizmetleri verilmektedir