Atık Su Tesisatı

Yapılarda su akıtma yerlerinden gelen kullanılmış suları şehir kanalizasyonuna ulaştıran boru bölümüne bina pis su tesisatı denir.

İyi yapılmış bir pis su tesisatı şu nitelikleri taşımalıdır:

Tüm pis ve kirli suları çabuk olarak, sağlığa zarar vermeden ve insanları rahatsız etmeyecek şekilde bina dışına taşımalıdır.

Koku ve gazların pis su borularından bina içinden sızması önlenmelidir.
Borular hava, gaz ve su sızdırmaz olmalıdır.
Borular dayanıklı çabuk kırılmamalı, yapının oturmasından zarar görmemelidir
Erkan Mühendislik olarak atık su, pis su, kanalizasyon temizleme gibi işlemlerin tesisat kurulumu, bakım ve onarım çalışmaları firmamız tarafından itina ile gerçekleştirilmektedir.